Novinky

MAS RAJECKÁ DOLINA

04.03.2015 15:27
  MAS Rajecká Dolina               Naša obec Turie sa stala zakladajúcim členom občianskeho združenia „Miestna akčná skupina Rajecká dolina“ (MAS RD). Veľmi jednoduchým a stručným spôsobom napísané - je to dobrovoľný zväzok...

Pripojenie na kanalizáciu

05.06.2014 14:24
Kanalizácia.jpg (334334)

Oznámenie o zápise PPÚ v k. ú. Turie

07.06.2012 10:47
     Upozorňujeme občanov, že 31. 05. 2012 bol ukončený zápis operátu Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Turie (komasácia) do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu č. ObPÚ 2008/00718/Št/PPÚ-SV záznamom v zmylse §34 ods. j...

Intenzifikácia čistenia odpadových vôd

04.06.2012 17:41
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina     v y z ý v a j ú     vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Intenzifikácia ČOV v Žiline...

Webová prezentácia bola spustená

09.03.2010 12:33
        Na zjednodušenie vyhľadávania je potrebné do vyhľadávača zadať doménu s názvom: obecturie.eu. Tešíme sa na vaše názory a príspevky.
<< 1 | 2 | 3