Aktualizácia v auguste

02.08.2018 19:02

02. 08. 2018 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy - 2018 1. - 8.

06. 08. 2018 - Úradná tabuľa 

08. 08. 2018 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2018

                                                                              Faktúry - 2018

                                                                              Zmluvy - 2018 1. - 8.

10. 08. 2018 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2018

                                                                               Zmluva - 2018 1. - 8.

12. 08. 2018 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy - 2018 1. - 8.

15. 08. 2018 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2018

                       Úradná tabuľa

17. 08. 2018 - Úradná tabuľa

                       Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2018