Aktualizácia v júni

01.06.2018 11:56

01. 06. 2018 - Profil verejného obstarávateľa - Podlimitné zákazky

08. 06. 2018 - Profil verejného obstarávateľa - Podlimitné zákazky

                      Úradná tabuľa

13. 06. 2018 -.Zverejňovanie  a sprístupňovanie - Zmluvy

                       Samospráva - Obecné zastupiteľstvo - Zasadnutia OZ   

14. 06. 2018 -.Zverejňovanie  a sprístupňovanie - Objednávky

15. 06. 2018 - Úradná tabuľa

16. 06. 2018 - Úradná tabuľa

20. 06. 2018 - Úradná tabuľa

25. 06. 2018 - Zverejňovanie  a sprístupňovanie - Objednávky

                                                                                Zmluvy

                       Úradná tabuľa

                       Profil verejného obstarívateľa - Podlimitné zákazky - Novostavba materskej škôlky

26. 06. 2018 - Zverejňovanie  a sprístupňovanie - Zmluvy

27. 06. 2018 - Zverejňovanie  a sprístupňovanie - Objednávky

                                                                                Faktúry