Aktualizácia v máji

02.05.2018 11:57

02. 05. 2018 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky 2018

03. 05. 2018 - Samospráva - Obecné zastupiteľstvo - Zasadnutia OZ - 2018

                       Úradná tabuľa

09. 05. 2018 - Úradná tabuľa

                        Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy 1. - 5. 2018

11. 05. 2018 - Kultúra, šport, organizácie - Šport - Klub slovenských turistov - Kalendár turistických podujatí 2018

                       Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy 1. - 5. 2018

                                                                              Objednávky - 2018   

16. 05. 2018 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky 2018

                                                                              Zmluvy 1. - 5. 2018

                       Úradná tabuľa

17. 05. 2018 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Všeobecné informácie

                                                                               Faktúry - 2018

21. 05. 2018 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy 1. - 5. 2018

                                                                               Všeobecné informácie - 23) PHSR

29. 05. 2018 - Úradná tabuľa

30. 05. 2018 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy 1. - 5. 2018

                                                                              Objednávky 2018  

31. 05. 2018 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Všeobecné informácie - GDPR