Návrh cestovného poriadku na pripomienkovanie

30.05.2018 08:48

Dovoľujeme si Vás informovať  o zverejnení Rámcového návrhu GVD 2018/2019.

https://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy-uzemneho-planovania/doprava/oznamy-zmeny-cestovne-poriadky-dopravne-licencie/ramcovy-navrh-cestovneho-poriadku-zsr-gvd-obdobie-2018-2019-pripomienkovanie.html

 

S úctou

 

 

 

Darina Delinčáková

referent

odbor dopravy a územného plánovania

■   Žilinský samosprávny kraj

■    Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika

■    +421 41 5032 230

■  darina.delincakova@zilinskazupa.sk

■    www.zilinskazupa.sk