Výstraha na obmedzenie pohybu na chodníku

30.07.2018 12:53

Vážení občania!

 

     Urbárska obec Pozemkové spoločenstvo Turie oznamuje občanom, že od 31.  júla 2018 do 10. septembra 2018 bude v priestoroch Kováčikovej dolinky ťažba dreva  pomocou lanovky. Trasa lanovky bude pretínať kolmo modrý aj žltý turistický chodník na Čipčie. Chodník je označený výstražnými značkami. Upozorňujeme občanov, aby  v pracovných dňoch a v sobotu v čase od 06.30 do 19.00 hod. nepoužívali tento chodník pre výstup na Čipčie.  Nebezpečenstvo úrazu hrozí v celej Kováčikovej dolinke. Pri výstupe na Čipčie si treba zvoliť trasu z Čistín alebo z Turanskej doliny. 

 

V  Turí dňa 30.7.2018 .                                         Výbor UO PS - Turie.