Plán kultúrnych podujatí

 organizovaných obcou Turie na rok 2018

 

            21. 03. 2018        Uvítanie detí do života

            11. 04. 2018        Deň darcov krvi

            27. 04. 2018        73. výročie oslobodenie obce

            30. 04. 2018        Stavanie mája

            13. 05. 2018        Deň matiek

            01. 06. 2018        Deň detí

            29. 07. 2018        Svätá omša pri kaplnke sv. Anny

            12. 08. 2018        8. Folklórny festival Rajeckej doliny

            28. 08. 2018        77. výročie SNP

            29.-30. 09. 2018 Michalské hody

            22. 10. 2018        Deň starších

            08. 12. 2018        Mikuláš a vianočné trhy