Akcie

6. FF RD

  Obec Turie zorganizovala 6. Folklórny festival Rajeckej doliny na námestí pri Kultúrnom dome v Turí 21. augusta 2016.      Tento ročník bol takmer zmarený nepriazňou počasia, keď už cez svätú omšu, ktorú celebroval Dr. Jozef Bagin, bol taký dážď, že sa vyskytli...

Stavanie mája 2016

 Obecný úrad Turie, poslanci obecného zastupiteľstva v spolupráci s kultúrnou komisiou a Centrom voľnočasových činností usporiadali pre občanov Turia slávnosť, Stavanie mája.      Slávnosť sa konala 30.04.2016 o 16. hodine na námestí v obci...

Deň matiek 2016

Mama je mama, stále ju máš, nad tvojím spánkom vždy drží stráž.      Mama je vždy mama, daruje ti reč, mama je vždy mama, keď všetci zmiznú preč.      Mama je mama, stále ju máš, pár lúčnych kvietkov jej za lásku zviaž.      Mama je...

Vianočné trhy a Mikuláš 2015

Obecný úrad a kultúrna komisia v spolupráci s Klubom seniorov, Centrom voľnočasových činností a Futbalovým klubom Turie usporiadala slávnostné popoludnie so zasvietením vianočného stromčeka, v sobotu 5. decembra 2015 pri kultúrnom dome . Súčasťou vianočných trhov bola...

Slávnosť pri kaplnke sv. Rochusa

 V extraviláne obce Turie sú dve kaplnky z 18. storočia. V záujme zachovania tohto dedičstva aj pre ďalšie generácie v roku 2010 zrekonštruovala obec prícestnú kaplnku sv. Anny (pôvodne Za obrazom) a v roku 2011 morovú kaplnku sv. Rochusa. Od roku 2010 sa tiež...

5. Folklórny festival Rajeckej doliny

   Obec Turie zorganizovala 5. Folklórny festival Rajeckej doliny na námestí pri Kultúrnom dome v Turí 2. augusta 2015. Program podujatia zostavil a dušou festivalu bol Ing. Pavol Tandara. Po svätej omši, vystúpil starosta obce Miroslav Chovanec, poďakoval sa celebrantovi Mgr....

Posedenie s darcami krvi 2014

  Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Ľudská krv. V situáciách keď krv potrebujeme na záchranu svojho života, alebo života niekoho blízkeho si ešte viac uvedomujeme jej význam.      Dňa 12. 03. 2014 si starosta obce za účelom poďakovania a...

Uvítanie detí do života 2014

   Dňa 5. marca 2014 sa uskutočnila v Kultúrnom dome v Turí najmilšia oslava - uvítanie detí do života. Úvodom vystúpili v kultúrnom programe deti z Materskej a Základnej školy v Turí. V roku 2014 v dvadsiatichdvoch rodinách v naše obci dostali najväčší dar - dieťatko. Narodili sa: Patrik...

Posedenie s darcami krvi 2013

Sú to ľudia, ktorí svojimi činmi rozhodujú o osudoch iných ľudí, ktorým zachraňujú zdravie a neraz i životy... Slovenský červený kríž v roku 2012 udelil - za 10 bezplatných odberov krvi bronzovú plaketu Barbore Dudášovej, Tomášovi Dubovcovi, Ing. Márii Prekopovej, Šimonovi Pivkovi, Jánovi...

Uvítanie detí do života 2013

  Dňa 13. 03. 2013 Mgr. Ján Daniš ako zástupca kultúrnošportovej komisie pri Obecnom zastupiteľstve oficiálne uvítal v prísalí Kultúrneho domu v Turí detičky narodené v roku 2012. Zagratuloval rodičom, poprial im pevné zdravie, úspechy vo výchove detičiek, aby pre ne boli v živote kompasom....
1 | 2 | 3 >>