Obecná knižnica

Obecná knižnica sídli v priestoroch obecného domu. Knižnica má v súčasnosti 50 zaregistrovaných čitateľov, z toho asi polovica čitateľov sú školopovinné deti zo základnej školy. Potom nasledujú dôchodcovia. Najmenšie alebo takmer žiadne zastúpenie majú pracovne činný obyvatelia obce. Knižnica je prístupná čitateľom v pracovných dňoch v čase od 15,00 do 18,00 hod.