Turianka (spevácka skupina)


Vznikla v roku 1990 a v súčasnej dobe má 8 členov. Skúšky majú v Kultúrnom dome. Hlavnou organizátorkou je pani Jana Pekarová. Vystupujú na regionálnych slávnostiach a rôznych oslavách v obci i mimo nej. Najväčším úspechom je 1. miesto v okresnej súťaži Nositelia tradícií v roku 1999.

Spevácka skupina ukončila svoju činnosť v roku 2015.