Iné športové aktivity

Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce

V sobotu 17. marca sa v telocvični základnej školy uskutočnil stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 13 dospelých hráčov a 4 žiaci – chlapci a dievčatá.

Dospelí hráči boli rozdelení do dvoch skupín. Z každej skupiny postupovali traja víťazi do finále. Hralo sa systémom každý s každým na tri víťazné sety.  Žiaci hrali na dva víťazné sety.  Do finále dospelých sa kvalifikovali títo súťažiaci:

Dubovec Milan, Lonc Matej, Lonc Ľuboš, Lubušký Ján, Majtán Dušan a Síč Stanislav. Vo finále sa opäť hralo systémom každý s každým. Turnaj bol pre hráčov veľmi náročný, veď finalisti odohrali celkom 11 zápasov. Napriek tomu sa turnaj odohrával vo veľmi priateľskej atmosfére a v duchu fair-play.

Rovnako aj turnaj žiakov bol veľmi zaujímavý a je len na škodu veci, že pre nevhodnú obuv museli z turnaja odísť štyria hráči. Nakoniec v tejto kategórií triumfovali súťažiace dievčatá.

Výsledky turnaja:

Dospelí:

  1. miesto: Majtán Dušan
  2. miesto: Dubovec Milan
  3. miesto: Libušký Ján

O suverenite víťaza Dušan Majtána na tomto turnaja svedčí aj to, že všetkých jedenásť odohratých zápasov ukončil víťazstvom vo svoj prospech v pomere 3:0!!!

Žiaci:

  1. miesto: Gierová Zuzana
  2. miesto: Dolníková Veronika
  3. miesto: Homola Miroslav

Na záver starosta obce Miroslav Chovanec odovzdal víťazom turnaja víťazné trofeje a poďakoval sa všetkým hráčom turnaja za účasť ako aj prítomným členom kúltornošportovej komisie Martinovi Tompošovi, Igorovi Chupáňovi a Pavlovi Tandarovi za dobrú organizáciu turnaja.

Samozrejme vďaka patrí aj Janke Turskej, ktorá sa postarala o poriadok v športovej hale ako aj Jankovi Skupňovi a jeho manželke za prípravu občerstvenia účastníkom turnaja.

Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť Tu!

 

Príspevok dodal: Ing. Pavol Tandara

2. ročník futbalového turnaja o pohár starostu

    V sobotu 28. januára 2012 sa v telocvični ZŠ v Turí uskutočnil už 2. ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce. Organizátorom podujatia bola Kultúrno - športová komisia pri obecnom zastupiteľstve v Turí. Garant podujatia bol Igor Chupáň. O zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia sa postaral Ján Skupeň s manželkou.

 

Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev a viac než päťdesiat hráčov. Hralo sa podľa pravidiel „malého“ futbalu a nad dodržiavaním pravidiel súťaže dohliadali dvaja nepodplatiteľní rozhodcovia Ján Pekara a Miroslav Skupeň.

Hráči celkom odohrali desať zápasov systémom „ každý s každým“, pričom každé mužstvo odohralo štyri zápasy s týmito výsledkami:

Alkáči vs. Ružoví panteri / 7:3

Alkáči vs. Herkules / 6:5

Alkáči vs. Starí / 5:2

Alkáči vs.  Hokejbalisti / 11:2

Herkules vs. Hokejbalisti / 8:2

Herkules vs. Starí / 9:4

Herkules vs. Ružoví panteri / 10:8

Hokejbalisti vs. Starí / 4:3

Hokejbalisti vs. Ružoví panteri / 6:6

Starí vs. Ružoví panteri / 4:4 

Na základe výsledkov jednotlivých zápasov sa víťazom turnaja a tým aj držiteľom putovného pohára stalo mužstvo ALKÁČI pred HERKULESom a HOKEJBALISTAMI. 

Víťazné mužstvo hralo v zložení: Gabriel CHOVANEC, Marek VODILKA, Roman BADÍK, Tomáš KÚDELKA, Tomáš ŠEVČÍK,  Boris PAVLUS,  Matej BREZOVSKÝ, Igor MADEJA, Ján SKUPEŇ.

Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Gabriel CHOVANEC.

Na záver podujatia sa starosta obce Miroslav Chovanec, garant podujatia Igor Chupáň a predseda kúlturno – športovej komisie Martin Tompoš poďakovali  všetkým hráčom, rozhodcom i divákom za krásny športový zážitok a víťazným mužstvám i najlepšiemu futbalistovi turnaja odovzdali víťazné trofeje.

Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť TU!

Dodal:  Ing. Pavol Tandara