Klub slovenských turistov

Po prvýkrát sa priaznivci turistiky z Turia začali organizovať v roku 1976 kedy pri miestnej telovýchovnej jednote bol založený turistický oddiel. Odvtedy sa niekoľkokrát menila forma organizácie, naposledy 12. decembra 2005. Vtedy sa prijatím nových stanov vytvoril samostatný právny subjekt, občianske združenie Klub slovenských turistov Turie. Veľkú zásluhu na vznik a činnosť organizovanej turistiky v Turí mal František Lonc, ktorý pracoval ako predseda klubu až do 11. februára 2011. Dnes pôsobí vo výbore KST RŽ a zároveň je predsedom Združenia turistov Žiliny.

K 1. januáru 2013 bolo v klube organizovaných 65 členov z Turia, Višňového a Žiliny. Klub je organizátorom najmasovejšej turistickej akcie žilinského regiónu - Zimného výstupu na Čipčie, ktorý sa teší mimoriadne veľkému záujmu. Okrem množstva jednodňových turistických akcií, klub každoročne organizuje viacdňové pobytové akcie do Vysokých Tatier a Roháčov a do zahraničia. Členovia klubu pravidelne čistia im zverené značené turistické chodníky z Turia na Minčol ( žltá značka ) a z Turia na Krížavu ( zelená značka ) ako aj verejné táborisko na Brodkoch. V čase plesovej sezóny každoročne klub usporadúva pre priaznivcov turistiky ale i pre všetkých občanov Turia, ktorí sa chcú dobre zabaviť, Ples turistov.

V súčasnosti Klub slovenských turistov v Turí vedie:

Výkonný výbor:

Predseda          Ing. Pavol Tandara, 0917 421 740, pavoltandara@gmail.com

Podpredseda    Benedikt Kováč, 0944 908 778

Tajomník           Vlasta Kováčová

Člen výboru      Miroslav Chovanec

Člen výboru      Anna Madejová

Člen výboru      Jana Mikulová

Člen výboru     Augustín Dudáš

Revízna komisia KST Turie:

Predseda           Ing. Miroslav Machyna 

Členka komisie  Anna Tužinčinová 

Členka komisie  Marta Kuricová

Pokladníčka:

Alena Kubalíková 

Kto má záujem získať viac informácií o členstve v turistickom klube KST Turie, môže zavolať alebo napísať na hore uvedené kontakty. Radi Vás privítame medzi nami!

 Príspevok dodal: Ing. Pavol Tandara

2018Kalendar-podujati-KST-Turie-2018.pdf (628289)