Telocvičňa pri Základnej škole v Turí

 Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Turí pozvalo dňa 22. 10. 2010 o 17. hodine všetkých občanov na slávnostné otvorenie novej telocvične pri Základnej škole v Turí. V tento večer starosta obce, p. Miroslav Chovanec privítal všetkých prítomných občanov, zástupcu projekčnej kancelárie Proma, s. r. o. Žilina, p. Milana Krála, zástupcu  realizátora stavby Promto, a. s.  Žilina, Ing. Milana Tamborského, stavbyvedúceho Ing. Dalibora Luptáka a zástupcov Stavmox, s. r. o, Žilina, Ing. Stanislava Moravca s manželkou ako stavebný dozor. Po príhovoroch starostu obce a riaditeľky školy Mgr. Henrieta Adámyová prevzala od Ing. Tamborského symbolický kľúč od novej telocvične. Milan Král a Miroslav Chovanec prestrihli symbolickú pásku a slávnosť obohatili svojim vystúpením spevácka skupina Turianka, mažoretky Diana zo Žiliny a deti zo základnej školy. Po programe starosta obce pozval prítomných na občerstvenie do chodby základnej školy. Fotografie z otvorenia tu.  

 

Podmienky nájmu telocvične

 

  • riadne uzatvorená nájomná zmluva,
  • finančné podmienky – 1 hodina  - 10 €  bez použitia sprchy

                                                          -  14 € s použitím sprchy

                                                          -  12 € so zapožičaním náradia

-    platba – 20% = fixná sadzba – účtuje sa bez ohľadu na využitie telocvične

                -  80% = pohyblivá časť – účtuje sa za reálne využitý nájomný čas

-    platby možno uskutočňovať v hotovosti alebo prevodným príkazom

-     vstup do telocvične je povolený len v čistej športovej obuvi s bielou ( nefarbiacou)   

      podrážkou

      -    sobota – priestor vyhradený pre uskutočňovanie športových turnajov podľa 

            požiadaviek záujemcov, platby individuálne podľa vzájomnej dohody

      -     nedeľa – Deň pracovného pokoja – priestory telocvične sa neprenajímajú

Zmluvy o nájme telocvične sú zverejnené na webstránke ZŠ Turie https://zsturie.edupage.org

 

Harmonogram obsadenia telocvične

Harmonogram 07. 11. 2011.pdf (95,4 kB)