História obce

História vzniku obce

 

Najstaršia zachovaná písomná zmienka o osade Turo je z roku 1386 (Žilinská kniha).

Osada Tri dvory sa spomína až v roku 1438. Obec Turie vznikla zlúčením týchto dvoch osád a starý názov “Turo tri dvory” sa používal až do roku 1930. Na Turie bola obec premenovaná v roku 1949.

V dávnej dobe patrila obec Turo hradným pánom z Lietavy. V roku 1713 bola zemepánom grófka Mária Pongrácová. V roku 1805 už gróf Ján Eszterházy. Poslednými pánmi pred zrušením poddanstva sa uvádzajú zemani Turskí, ktorí ale schudobneli a svoje majetky pomaly rozpredali. Ich potomkovia dodnes žijú v Turí. Posledný zeman, ktorý vlastnil už len „tri dvory“, bol zeman Széghy. V roku 1890 predali Széghyovci „tri dvory“ Dr. Jánovi Milcovi, odvokátovi zo Žiliny. Ten však už v roku 1901 predal jeden dvor rodine Verešových, ktorý ho obývajú ešte aj dnes. Druhý dvor v tom istom čase odkúpil žid Herz. Ten ho však už zakrátko predal rodine Zábojníkovej, potomkovia ktorej ho obývajú dodnes. Tretí a najväčší dvor nazývaný „Kamenica“ si ponechal

s menšími kúskami poľa a celým lesom, ktorý patril ku „trom dvorom“, Dr. Milec pre seba. Po jeho smrti ho zdedil jeho zať, Andrej Bacher, riaditeľ banky v Žiline, ktorého potomkovia ho vlastnia až podnes. V dávnejších časoch sa život sústreďoval výhradne okolo „troch dvorov“ a obec sa obmedzovala len na ne. Podľa „Canonickej visitacie“ z roku 1713 bolo v obci len 13 rodinných mien, sú to: Pudíkovci, Škultétyovci, Danišovci, Vraňanovci, Turskí, Tuskovci, Štepaničovci, Kováčovci, Mangovci, Brezovianovci, Kotešanovci, Loncovci, Kúdelkovci

Fotogaléria: História