Kultúrna história

 

 

Prvé divadelné predstavenie v obci sa konalo v roku 1921 a stretlo sa s dosť veľkým odporom starších ľudí, ktorí sa na divadlo pozerali ako na „komediantstvo“. U mladšej generácie sa však stretlo s veľkou obľubou. Niekedy sa ročne odohralo až 8 – 10 divadelných predstavení. V roku 1935 bol v obci založený riadny divedelný krúžok pod názvom: „Divedelný krúžok Fr. Urbánka v Ture“. Krúžok hrával ročne 2 – 3 divadelné predstavenia. Úspešnú činnosť umožnilo aj zakúpenie zariadenia javiska. V roku 1937 bolo postavené stále javisko v obecnom dome. Postupom času však divadelný krúžok napriek záujmu obyvateľov zanikol.

Obecná knižnica bola založená v roku 1952 ako pobočka okresnej knižnice. Od roku 1993 však patrí pod Obec Turie. V súčasnosti má knižnica 6 247 vlastných kníh. Okrem toho sa tu nachádza 213 kníh s náboženskou tematikou, ktoré sem boli preložené po zrušení katolíckej knižnice. Pre tieto knihy sa však vedie individuálna evidencia. Obecná knižnica sídli v priestoroch obecného domu. Okrem toho obecný úrad prispieva každý rok sumou 400 eur na nákup nových kníh. Knižnica má v súčasnosti 50 zaregistrovaných čitateľov, z toho asi 1/2 čitateľov sú školopovinné deti zo základnej školy. Potom nasledujú dôchodcovia. Najmenšie alebo takmer žiadne zastúpenie majú pracovne činní obyvatelia obce.