MAPA STRÁNKY

 

OBSAH WEBU/CONTENT        
O OBCI                            

GEOGRAFIA

 

 

 

 

DEMOGRAFIA

 

 

 

 

SYMBOLY OBCE

 

 

 

 

HISTÓRIA

História školstva

 

 

 

 

Historické objekty

 

 

 

 

Kultúrna história

 

 

 

 

Národopisná história

 

 

 

 

Rodáci

 

 

SAMOSPRÁVA

STAROSTA

Starosta

 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEľSTVO

Plán zasadnutí OZ Turie 

 

 

 

 

Zasadnutia OZ

2017

 
      2016  
      2015  
      2014  
      2013  
      2012  
      2011  
      2010  
  KOMISIE PRI OBECNOM ZASTUPITEĹSTVE Komisia na ochranu verejného záujmu    
   

Komisia život. prostredia, sťažností a verej.poriadku

   
   

Kultúrno-športová

komisia

   
   

Stavebno-finančná

komisia

   
    Zástupca Rady MŠ    
    Zástupca Rady ZŠ    

 

HLAVNÝ KONTROLÓR

Dokumenty

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVĂZNÉ NARIADENIA

2017

 

 
    2016    
    2015    
    2014    
    2013    
    2012    
    2011    
    2010    

 

ROZPOČET OBCE

2017

 

 
    2016    
    2015    
    2014    
    2013    
    2012    
    2011    
    2010    

 

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE

 

   

OBECNÝ ÚRAD

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

 

 

 
NOVINKY        

ZVEREJŇOVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE

ZMLUVY

2017 1.-4. štvrťrok

 

 
    2016 1.-4. štvrťrok    
    2015 1.-4. štvrťrok    
    2014 1.-4. štvrťrok    
    2013 1.-4. štvrťrok    
    2012 1.-4. štvrťrok    

 

 

2011 1.-4. štvrťrok

 

 
  OBJEDNÁVKY 2017    
    2016    

 

 

2015

 

 
    2014    
    2013    
    2012    
    2011    

 

FAKTÚRY

2017

 

 
    2016    
    2015    
    2014    
    2013    
    2012    
    2011    
  PREDAJ OBECNÉHO MAJETKU 2017    
    2016    
    2015    
    2014    
    2013    
    2012    
ÚRADNÁ TABUĽA        
PROJEKTY V OBCI        
PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA        
ŠKOLY A VZDELÁVANIE        

KULTÚRA, ŠPORT,

ORGANIZÁCIE

KULTÚRA

Akcie – plán na rok

 

 

 

 

Akcie – uskutočnené

 

 

 

 

Kultúrny dom – termíny obsadenia

 

 

 

  Obecná knižnica    

 

 

Mládežnícka cirkevná spevácka skupina

 

 
    Klub paličkovanej čipky    
    Turianka    

 

ŠPORT

Klub slovenských turistov

 

 

 

 

Futbalový klub Turie

 

 

 

 

Združenie technických a športových činností „Rádioklub“

 

 

 

 

Hokejbalový klub Turie

 

 

 

 

Šachový krúžok

 

 

 

 

Telocvičňa pri Základnej škole v Turí

 

 

 

 

Paragliding

 

 

 

 

Iné športové aktivity

 

 

 

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

Dobrovoľný hasičský zbor Turie

 

 

 

 

Základná organizácia chovateľov poštových holubov

 

 

 

 

Jednota dôchodcov Slovenska – ZO Turie

 

 

 

 

Klub dôchodcov

 

 

 

 

Centrum voľného času

 

 
         

FOTOGALÉRIA

OBEC A JEJ OKOLIE

 

 

 
  STAVBY Telocvičňa pri ZŠ    
    Revitalizácia námestia obce    
  KOSTOL, KAPLNKY Kostol    
    Kaplnka sv.Anny "Za obraz"- rekonštrukcia 2010    
    Kaplnka sv.Anny "Za obraz"- slávnosť 2010    
    Kaplnka sv.Rochusa - rekonštrukcia 2011    
    Kaplnka sv.Rochusa - 
slávnosť 2015
   
    Kaplnka na cintoríne - rekonštrukcia 2016    

 

ŠKOVY A VZDELÁVANIE

Základná škola

 

 

 

 

Materská škola

 

 
 

 

Enviroaktivita MŠ    
  KULTÚRA Darcovia krvi 2010,2011,2012,2013  
    Deň starších 2011  
    FF Rajeckej doliny 2010, 2011, 2012, 2015, 2016  

 

 

Michalské hody

2011

 
    1. písomná zmienka 2011  

 

 

Vianočné trhy a Mikuláš

2011, 2015, 2016

 

 

 

Uvítanie detí

2011, 2012, 2013, 2014

 

 

 

Deň matiek

2010, 2011, 2016 

 

 

 

Stavanie mája

2016

 

 

ŠPORT

Sálový futbal

2012

 

 

 

Stolný tenis

2012

 

 

 

Šach

 

 

 

ORGANIZÁCIE

Rádioklub 2016

 

 
    Rádioklub    

 

 

DHZ

 

 

PRÍRODA

Bocianie hniezdo

 

 

 

  Povodeň 15. 08. 2015    
VOĽBY Voľby do NR SR      
  Voľby do orgánov samosprávy obcí      
  Voľby prezidenta      
  Voľby do orgánov samosprávnych krajov      
  Referendum      
  Voľby do európskeho pralamentu      
NÁVŚTEVNÍK OBCHOD A SLUŽBY      
  DOPRAVA      
  TURISTIKA      
  PAMIATKY      
MIKROREGIÓN        
ARCHÍV        
MAPA STRÁNKY        
UŽITOČNÉ TELEFÓNNE ČÍSLA        
KONTAKTUJTE NÁS        

 

VOĽBY

Komunálne voľby

 

 

 

 

Voľby do európskeho parlamentu

 

 

 

 

Voľby do NR SR

 

 

 

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

 

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí