Demografia

Obyvatelia boli v starších časoch roľníkmi. Žili jednoducho a nenáročne. Tvorili veľké rodiny a gazdovali: rodičia, deti, nevesty, zaťovia a vnuci spoločne. Obyčajne obývali jednu veľkú izbu. Ešte dodnes mnohí spomínajú také rodiny (napr. rodina Danišová), kde ich bolo vyše 60 členov. Značná populácia, nedostatok výživy a zárobku doma nútili mnohých hľadať šťastie inde vo svete. Tak sa mnoho občanov vybralo v rokoch 1890 – 1900 za zárobkom do Ameriky. Mnohí sa po prevrate vrátili domov a z úspor pokupovali polia, dali do poriadku svoje domy, hospodárske budovy. Položenie rodín sa značne zlepšilo. Tesne pred svetovou vojnou odchádzali chudobnejšie vrstvy na jar za prácou na väčšie majere a veľkostatky do Čiech. Odchádzali v skupinách 12 až 40 robotníkov pod vedením robotníckeho gazdu. Späť sa vracali až na konci jesene.

Zmeny v evidencii obyvateľov obce

Druh zmeny

v evidencii obyvateľov

Počet  v roku

2009

Počet v roku

2010

Počet v roku

2011

Počet v roku

2012

Počet v roku

2013

Počet v roku

2014

Počet v roku

2015

Počet v roku

2016

Počet v roku

2017

Prihlásenie na trvalý pobyt

40

17

38

27

33

54 27 50 39

Odhlásenie z trvalého pobytu

16

8

7

26

21

43 28 31 26

Narodení

15

14

17

23

23

18 23 24 17

Zomrelí

39

28

27

28

19

22 26 26 25

Prihlásenie sa na prechodný pobyt

14

4

2

11

-

5 6 11 2

Upresnenie evidencie pri sčítaní obyvateľov alebo opravách    

-

-

-37

-10

+1

    -2 -3  

Sobáše

10

6

9

21

11

14 16 17 6

Počet obyvateľov ku koncu roka

1 988

1997

1981 

1967

1983

1990 1986 2000 2005

 

Veková štruktúra obyvateľstva

Kategória veku od - do

Počet v roku

2009

Počet v roku

2010

Počet v roku

2011

Počet v roku

2012

Počet v roku

2013

Počet v roku

2014

Počet v roku

2015

Počet v roku

2016

Počet v roku

2017

do 10

232

226

223 

223

203

220 228 231 238

11 - 20

259

262

227 

247

239

237 229 236 231

21 - 30

277

268

263 

264

270

276 274 271 260

31 - 40

332

338

351 

347

329

333 327 311 316

41 - 50

257

257

269 

267

291

289 297 308 317

51 – 60

293

302

 277

269

257

255 253 254 245

61 – 70

161

167

188 

181

216

213 213 212 230

71 – 80

106

113

105 

103

101

95 99 110 107

81 – 90

58

57

70 

60

72

68 61 58 54

91 - 100

10

6

6

4

4 5 9 6

101 - 110

 -

1

-

-

- - - -

 

Štruktúra obyvateľstva – podľa pohlavia

Pohlavie

Počet v roku

2009

Počet v roku

2010

Počet v roku

2011

Počet v roku

2012

Počet v roku

2013

Počet v roku

2014

Počet v roku

2015

Počet v roku

2016

Počet v roku

2017

Muži

935

943

930 

930

944

953 956 955 967

Ženy

1 053

1 054

1 051 

1 037

1 038

1 037 1 030 1 045 1 037

 

Priemerný vek obyvateľa obce ku koncu roka

Pohlavie

Priemerný vek

2009

Priemerný vek

2010

Priemerný vek

2011

Priemerný vek

2012

Priemerný vek

2013

Priemerný vek

2014

Priemerný

vek

2015

Priemerný

vek

2016

Priemerný

vek

2017

Muži

40,56 

roka

40,76 

roka

  36,70   roka

  36,19 roka

37,64 roka

37,04 roka 36,97
roka
37,06
roka
37,21
roka

Ženy

45,58 

roka

45,68 

roka

  41,29 roka

  40,38 roka

41,10 roka

40,57 roka 40,53
roka
40,77
roka
40,60
roka

Obyvateľ obce

43,07 

roka

43,22 

roka

  39,14 roka

  38,40 roka

39,46 roka

38,81 roka 38,75
roka
38,92
roka
38,97
roka

 

Narodení v roku 2009: 15 

Roman Bílek, Florián Bíro, Nikola Fujdiaková, Michaela Chupáňová, Andrej Korbáš, Andrea Kotrčová, Lukáš Kováč, Samuel Kováč, Rebeka Kúdelková, Dušan Machyna, Vanesa Mangová, Terézia Pudíková, Kristína Sandanusová, Janka Štafenová, Soňa Valientová 

 

Narodení v roku 2010: 16

Zuzana Ďunďová, Mária Ďurošková, Lukáš Filo, Sofia Fuňáková, Matiáš Hreus, Martin Hudák, Kristína Chupáňová, Miroslava Chupáňová, Barbora Kajsíková, Lucia Kajsíková, Erik Kozák, Alexandra Makuková, Melánia Manga, Karin Samanta Mazúrová, Aladár Mikolaj, Matúš Síč.

    

Narodení v roku 2011: 17

Laura Bujdáková, Andrej Cigánik, Matúš Hudec, Sofia Huťťová, Karin Chovanová, Ema Kiššová, Lucia Kováčová, Pavla Kozáčková, Viktúria Kubíková, Alžbeta Loncová, Alžbeta Mičkyová, Adrián Slyško, Tobiáš Tomčík, Juraj Turský, Linda Valuchová, Stanislav Vereš, Maximilián Zelník

 

Narodení v roku 2012: 23

Lucia Hlaváčová, Jakub Chovan, Lucia Jarinová, Marek Kováč, Barbora Kozlíková, Andrej Kúdelka, Marko Lonc, Natália Machynová, Rebeka Pauríková, Alica Pudíková, Michaela Pudíková,Adam Rybár, Jerguš Rybár, Karolína Sandanusová, Michal Sarinec, Matej Sventek, Judita Šramová, Ján Štrkáč, Simona Tandarová, Patrik Turský, Filip Tužinčin, Michaela Vörösová, Lea Železníková

 

Narodení v roku 2013: 23

Patrik Bilek, Sebastián Brezáni, Mário Cigánik, Michal Cviček, Branislav Evjak, Dominika Halamová, Michaela Hricová, Sofia Chupáňová, Barborka Kianičková, Zoja Kiššová, Sofia Kořinková, Jakub Kováčik, Matúš Kozáček, Martin Kozák, Patrik Málik, Michaela Manga, Nela Marušáková, Karin Mičkyová, Peter Nemček, Matej Papan, Vivien Peštová, Branislav Puraš, Sofia Slivková,

 

Narodení v roku 2014: 18

Lucia Bajužíková, Jakub Bury, Alica Cibová, Lucia Husáriková, Denis Chovanec, Nicolas Chovanec, Matej Kasák, Ján Kostolný, Nela Lacová, Adam Pirošík, Róbert Kasák, Adam Schiller, Jakub Sventek, Kristína Slyšková, Sebastián Šottník, Karol Šramo, Matúš Tužinčin, Lucia Valuchová

 

Narodení v roku 2015: 23

Jessica Bíleková, Jakub Brezáni, Nikol Eviaková, Adam Furiak, Nina Chovancová, Matúš Chupáň, Miloš Korbáš, Lucia Kováčová, Sabina Lacková, Paulína Lacková, Juraj Matuška, Eva Meleková, Michal Mičuda, Juliana Mikolajová, Samuel Mišár, Diana Papanová, Adrián Paurik, Sebastián Rusek, Lenka Szitkeyová, Juraj Šifalovič, Sebastián Škrko, Richard Tomčík, Lukáš Zelník, 

 

Narodení v roku 2016: 24

Tomáš Bury, Veronika Cvičková, Andrej Dubovský, Viktória Frnčová, Adrián Galluš, Vanesa Chovancová, Lea Chovanová, Patrik Chupáň, Dávid Jacko, Sofia Elly Kontrová, Ivana Kováčová, Emma Mária Krajčíová, Samuel Kuric, Denisa Lacková, Rebeka Lábajová, Jakub Matuška, Katarína Maťhová, Jakub Mikula, Veronika Pallová, Samuel Pirošík, Lea Prísudová, Adam Rosinčin, Valentína Šmáriková, Miroslava Turská

 

Narodení v roku 2017: 17

Sára Bíziková, Lukáš Berešík, Adam Ciba, Sebastián Gaňa, Nikolas Hajas, Milan Hric, Barbora Hvorečná, Zuzana Chovanová, Tomáš Chupáň, Sebastián Kubica, Ján Kucko, Rebeka Lacková, Šimon Mišovič, Tamara Papánková, Valentín Šmárik, Tomáš Turský, Natália Verešová