Geografia

Obec leží v nadmorskej výške cca 300 m. n. m- medzi Lúčanskou časťou Národného parku Malá Fatra na juhovýchode a Strážovskými vrchmi na severozápade. Obec Turie sa rozprestiera pozdĺž bystrého Turského potoka, ktorý pramení vysoko v hlbokej Turskej doline a vlieva sa do Rajčianky. Turská dolina sa kolmo napája na Rajeckú dolinu. Najbližším mestom je 12 kilometrov vzdialená Žilina. Susednými obcami sú Porúbka, Poluvsie a Višňové. Obec patrí medzi stredne veľké obce, ale výmerou katastra 2 720 ha je jednou z najväčších v okrese Žilina. Dominantami najbližšieho okolia obce sú kopce Hrádok, Holý diel, Čipčie a Minčol. Okolie je bohaté na flóru a faunu s čarokrásnymi zákutiami poskytujúcimi oddych.

Fotogaléria: Geografia