Symboly obce

 

Znak obce Turie

Medveď, stojaci pri čučoriedkovom kríku

Zástava Obce Turie

Pozdĺžne bielo-červeno-zeleno-čierne pásy