2016

Číslo

zmluvy

Kupujúci

IČO

Predmet

Dátum zatvorenia

Dátum účinnosti

Dátum vkladu

8

2016

SSE Distribúcia

Pri Rajčianke 2927/8

Žilina

36442151

Predaj

 obec

pozemku 

15.01.2016

19.01.2016

09.05.2016

16
2016
Ladislav Portašík
Ľubľanská 1678/1
Žilina
  Kúpa pozemku
od p. Ladislava
Portašíka
05..05..2016
06..05..2016
03..06..2016
20
2016
DAAX,
Dedinská 30/87
Žilina
36804754 Predaj
obecného
pozemku
01..06..2016
02..06..2016
21. 06. 2016
30
2016
NDS
Dúbravská cesta 14
Bratislava
35919001 Predaj
obecného
pozemku
29..06..2016
30..06..2016

23.08.2016
37
2016
NDS
Dúbravská cesta 14
Bratislava
35919001 Predaj
obecného
pozemku
04.07.2016
07.07.2016
13.09.2016