2012 1.-3.

1. Dodatok k zmluve o nájme s Ovocitom

201201 - NZ NP Ovocit - dodatok.pdf (264415)

2. Poistenie zamestnancov menších obecných služieb s Komunálnou poisťovňou

201202 - PZ MOS Kom.poist1.jpg (234392)201202 - PZ MOS Kom.poist21.jpg (509359)

3. Kúpna zmluva s Ing. Stanislavom Treskoňom - CD mechanika

201203 - KZ S.Treskon1.jpg (295248)
4. Povinné zmluvné poistenie s Alianz - ŠKODA Octavia

201204 - PZ Allianz1.jpg (448591)

5. Zmluva o nájme podperných bodov so SSE.

201205 - NZ PB SSE.pdf (196035)

6. Zmluva o spolupráci s Nadáciou Spoločne pre región - Sponzorstvo

201206 - ZoS NadaciaSpR1.jpg (381488)201206 - ZoS NadaciaSpR2.jpg (535298)201206 - ZoS NadaciaSpR3.jpg (366761)

7. Zmluva o podnájmenebyt. priesorov - Kozmetika v kaderníctve s A. Husárikovou a E. Biriczovou

201207 - PodZ NP A.Husarikova1.jpg (309764)201207 - PodZ NP A.Husarikova2.jpg (326784)201207 - PodZ NP A.Husarikova3.jpg (168420)
8. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve s MADE - Programové vybavenie

201208 - KZ MADE - dodatok1.jpg (282439)

Do 31. 03. 2012 boli zverejnené zmluvy výhradne formou scanovaných materiálov.