2012 4.-6.

10. Zmuva o ekonomockom prenájme saály KD s Grewit.sk

201210 - NZ NP Grewit1.jpg (304479)201210 - NZ NP Grewit2.jpg (358579)

12.  Zmluva o spolupráci na odber šatstva, obuvi, hračiek so Zdenom Mišutkom

201212 - ZoS Misutka.pdf (207311)

14. Poistná zmluva na poistenie osôb prepravovaných v Škode Octávii ZA509EZ

201214 - PZ Allianz.pdf (882819)

15. Kúpna zmluva s Feronou na materiál

201215 -KZ Ferona.PDF (150311)

16. Zmluva o poskytovaní súborov údajov od KÚ v Žiline

201216 - ZoPU KÚ.pdf (102221)

18. Dohoda o zaistení plaveckej výučby žiakov MŠ

201218 - ZoS Nereus.pdf (319620)