2013 7. - 9.

Názov zmluvy
 

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dátum uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Zmuva o nájme

29

2013

A.Husáriková

Višňové

45376654

Nájom nebyt.

priestorov

664 EUR

ročne

20.06.13 

30.06.13

30.06.14

201329 - NZ NP A.Husarikova.pdf (106180)
Zmluva o nájme

31

2013

S. Chovanová

Višňové

  Nájom bytu č. 1

58 EUR

mesačne

01.07.13

30.06.13

31.05.14

201331 - NZ S.Chovanová byt 1.pdf (95442)
Kúpna zmluva

32

2013

Mgr. V.Pallo aViera, 

Borová 3345/41

Žilina

 

Obecný pozemok

CKN 315

4 995

EUR

25.07.13

24.07.13

201332 - KZ P V.Pallo.pdf (297104)
Poistná zmluva

33

2013

Komunálna

poisťovňa

Bratislava

31595545

Úrazové poistenie

aktiv.čin

16,25

EUR

ročne

29.07.13

31.07.13

31.07.14

201333 - PZ AC Komun.poist1.jpg (299028),
201333 - PZ AC Komun.poist2.jpg (612197)
Licenčná zmluva

34

2013

MADE s.s r.o

B.Bystrica

36041688

Systémová

podpora

441

EUR

ročne

19.08.13

19.08.13

 

201334 - LZ URBIS.pdf (182842)
Zmluva

35

2013

MADE s.s r.o

B.Bystrica

36041688

Elektronické

zasielanie

faktúr

 

19.08.13

19.08.13

201335 - ZoS MADE1.jpg (469952),
201335 - ZoS MADE2.jpg (610311),
201335 - ZoS MADE3.jpg (614722)
Kúpna zmluva

36

2013

Albín Latko

Bivinesjígi 2

Martin

  Predaj kníh

33

EUR

05.09.13

05.09.13

05.09.13

201336 - KZ Latko.jpg (313883)

Zmluva

37

2013

Hollého 66

Žilina

37810821

Príprava a

dovoz stravy

2,24/obed

2,65/obed

123,25dopr

30.08.13

05.09.13

30.06.14

201337 - ZoS ZS Holleho.pdf (113505)

Dodatok

ku KZ

39

2013

Mgr. V.Pallo

aViera r.Urdová

Žilina

 

Predaj

CKN 315

 

09.09.13

09.09.13

201339 - KZ P V.Pallo dodatok1.jpg (287257)
Darovacia zmluva

40

2013

Nadácia Spoločne pre región

Žilina

37900706 Darovanie príspevku

635,34

EUR

05.09.13

16.09.13

201340 - DZ NadaciaSpR MS Turie.pdf (287249)