2015 10. - 12.

Názov zmluvy
 

P. č.
zmluvy

Dodávateľ
odberateľ

IČO

Predmet
fakturácie

Hodnota predmetuv EUR

Dátum uzavretia

zverejnen
skončenia

Súbor
na stiahnutie

Dohoda

52

2015

Jednota

dôchodcov

Turie

 

Dotácia

na čin-

nosť

114,65 ročne
 

27.10.15

27.10.15

 

201552 JD Turie-dotacia.pdf (134575)

Darovacia 
zmluva
53
2015
Nadácia
Spoločne
pre región
37900706 Sponzor
stvo
1000
ročne
28.10.15
29.10.15
31.12.15
201553 DZ MS Nada.pdf (242096)
Zmluva 54
2015
Mesto 
Žilina
00321796 Dotácie pre
CVČ
250,00 20.07.15
03.11.15
31.12.15
201554 - ZoD Mesto.pdf (358286)
Dohoda o poskyt.dot 55
2015
FK Turie 37804260

Dotácia

na čin-

nosť

6 000
ročne
04.11.15
04.11.15
201555 Zmluva FK.pdf (200997)
Zmluva 
 
56
2015
VÚB
Žilina
31320155 Zriadenie
  04.11.15
04.11.15
201556 Zmluva o BU1.pdf (312893)201556 Zmluva o BU2.pdf (630590)
Zmluva
o dielo
58
2015
ELZA 
Bratislava
31322999 Moderni
zácia
VO
 
306695,73 26.11.15
27.11.15
201558 ZoDElzaVO.pdf (84244)
Zmluva 60
2015
1-3
Slovak Telekom
Bratislava
35763469 Pev.linky
OcÚ-172,313
5005696
2x49,99
1x64,99
mesačne
09.12.15
09.12.15
09.06.18
201560 TelefónyT1.pdf (395982)201560 TelefónyT2.pdf (944757)201560 TelefónyT3.pdf (1131184)201560 TelefónyT5.pdf (2074401)201560 TelefónyT6.pdf (2259423)201560 TelefónyT7.pdf (2630166)201560 TelefónyT8.pdf (3162204)201560 TelefónyT9.pdf (3577850)
Kúpna
zmluva
61
2015
Ing. Marta
Kluvánková
Turie 581
  Obecný 
pozemok
CKN 2928
880,00 09.12.15
09.12.15
201561 KZ Kluvankova.pdf (350750)
Kúpna
zmluva
62
2015
Ľubomír 
Valíček
Turie 262
  Obecný 
pozemok
CKN 456/4
49,00 09.12.15
09.12.15
201562 KZ LubomirValicek.pdf (353002)
Zmluva 63
2015
DEUS
Bratislava
45736359 Používanie
IS DCOM
- - - 11.12.15 201563 Z_Dcom1.pdf (222725)201563 Z_Dcom2.pdf (599307)201563 Z_Dcom3.pdf (919697)201563 Z_Dcom4.pdf (1273248)201563 Z_Dcom5.pdf (1702162)201563 Z_Dcom6.pdf (2096878)201563 Z_Dcom7.pdf (2419299)
Zmluva 64
2015
VÚB
Bratislava
31320155 Termínovaný 
úver
298 250 17.12.2015
18.12.2015
Zmluva o uvere.pdf (157381)
Zmluva 65
2015
VÚB
Bratislava
31320155 O zriadení 
záložného 
práva
  17.12.2015
18.12.2015
Zmluva o zriadeni zalozneho prava na pohladavky a ine prava.pdf (163,4 kB)
Dohoda 66
2015
VÚB
Bratislava
31320155 O vyplňovac práve k blankozmenke   17.12.2015
18.12.2015
Dohoda o vyplnovacom prave k blankozmenke.pdf (155219)
Zmluva o
poskytnutí
služby
67
2015
AE-Sys- tems, sro
Turany
36563234 O svetelno-technickom
meraní
2550,00 21.12.2015
21.12.2015
31.05.2016
201567 Zod svetelnot.mer.AE-S.pdf (536571)
Zmluva o poskytnutí
dotácie
68
2015
Rimskokat.
cirkev,
Farnosť Višňové
31905269 Oprava strechy kostola 12 000,00 23.12.2015
23.12.2015
31.12.2015
201568 RKCF-dotacia.pdf (209061)
Zmluva o poskytovaní
služieb
69
2015
Ing.Mária
Kasmanová
K.Poruba
46746862 Audítorské služby 1 380,00 17.12.2015
30.12.2015
201569 Zops Ing.Kasmanova.pdf (261567)
Zmluva 70
2015
VÚB
Žilina
31320155 Zmluva o bežnom účte   17.12.2015
30.12.2015
201570 Zmluva o BU VUB1.pdf (263451)VUB2.pdf (537172)
Kúpna zmluva 71
2015
MilanDubo 
vec  manž.
Turie 630
  Predaj obecn.
pozemku
1351
2 981,00 30.12.2015
30.12.2015
201571 KZ M Dubovec.pdf (281152)