2016 4-6

 

Názov

zmluvy

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet 

fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dát.uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Zmluva 15
2016
Dôvera,zp,a.s.
Einsteinova 25
Bratislava
35942436 Elektronická
komunikácia
- - - 02.05.16
05.05.16
neurčito
201615 Zo el.komDovera.pdf (2662993)
Kúpna
zmluva
16
2016
Ladislav
Portašík
Ľubľanská 1678/1,
Žilina
  Kúpa pozemku
od p. Ladislava
Portašíka
1 570,00 05.05.16
06.05.16
06.05.16
201616 KZ pozem.odPortasika.pdf (552793)
Darovacia
zmluva
17
2016
Bc. Pavol
Dubovec
Turie
  Dar - kniha
o Turí
do
300,00
05.05.16
06.05.16
201617 DarZ-Dubovec kniha.pdf (314091)
Zmluva 19
2016
RKCF
Višňové
31905269 Poskytnutie dotá
rekonštrukcia
kostola-od obce
20 000 18.05.16
20.05.16
31.12.16
201619 RKCF-dotacia.pdf (210174)
Kúpna
zmluva
20
2016
DAAX spol sro
Dedinská 30/87
Žilina
36804754 Predaj
obecného
pozemku
1 390,00 01.06.16
02.06.16
201620 KZ obec.poz.Daax.pdf (283564)
Zmluva
 
22
2016
SSE-Distribúcia
Žilina
36442151 Výpožička
podperných
bodov
  07.06.16
08.06.16
201622 SSE-D Zo vypozicke PB.pdf (338084)
Dohoda 
o spolu
práci
23
2016
SSE-Distribúcia
Žilina
36442151 Zverejňovanie
odstávok
el. energie
  07.06.16
08.06.16
201623 SSE-D Zo spol.pdf (261226)
 
Zmluva 24
2016
SSE-Distribúcia
Žilina
36442151 Zriadenie vec.
bremena
pre SSE - D
  06.06.16
10.06.16
201624 SSE-D ZoVB.pdf (696746)
Rámcová
zmluva
25
2016
L Fabrica
Žilina
37661710 Prenájom
stanov
  10.06.16
10.06.16
201625 L fabrica-N-stany.pdf (886536)
Nájomná
zmluva
26
2016
NDS
Bratislava
35919001 Nájom
pozemkov
739,44 13.06.16
13.06.16
31.12.19
2016 NDS-NZ1.doc (117760)
Zmluva 27
2016
TTPconsulting 
Považská
Bystrica
47176253 Externý manažment
projektu Recyklačný
fond
600,00
800,00
21.06.16
21.06.16
201627 Zoproj.manazTTP.pdf (215634)
Dohoda 28
2016
Nereus,s.r.o
Vysokoškolákov
36415138 Plavecký
výcvik
30/lekcií/
žiak
07.03.16
21.06.16
201628 Nereus-Plav.vycMS.pdf (267409)
Zmluva 29
2016
SEVAK, a.s.
Žilina
36672297 Zriadenie
vecného
bremena
  24.06.16
27.06.16
201629 ZoVB SEVAK Majer.pdf (253889)
Kúpna
zmluva
30
2016
NDS
Dúbrav.cesta14
Bratislava
35919001 Predaj
obecných
pozemkov
6 832,56 29.06.16
29.06.16
201630 NDS-KZ2-predaj obec.poz.pdf (299508)