Projekty v obci

PROJEKTY V OBCI:

Ukončené v roku 2017

7. ročník Folklórneho festivalu Rajeckej doliny
Oprava časti cesty na Dolinu v Turí
 

Ukončené v roku 2016

6. ročník Folklórneho festivalu Rajeckej doliny
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Turie
Zintenzívnenie triedenia odpadov v obci Turie
Oprava cesty Turie - Čistiny, cesty na Dolinu a odstavnej plochy pri futbalovom ihrisku
 

Ukončené v roku 2015

Kamerový systém v obci Turie
Spevnená plocha a prístrešok v obci Turie
5. ročník Folklórneho festivalu Rajeckej doliny
Oprava cesty Turie - Čistiny a cesty na Dolinu
Výmena okien, dverí a zateplenie objektu Kultúrneho domu v obci Turie