Hlavný kontrolór

Ing. Mária Ciglanová,

hlavná kontrolórka obce    

od 01. 04. 2017

dátum narodenia: 

10. 09. 1951
              dôchodkyňa              

vydatá, 2 deti