Zástupca v Rade MŠ Turie

Mgr. Ján Daniš

Ing. Miroslav Turský

Zástupca v Rade ZŠ Turie

Pavol Bartek

Alica Kostolná

Ing. Miroslav Turský