Komisia na ochranu verejného záujmu

Zloženie:

Jozef Cigánik              - predseda komisie

Jozef Gašica                - člen

Ing. Miroslav Turský   - člen