Komisia životného prostredia, sťažností a verejného poradku

Zloženie

Ing. Miroslav Turský  - predseda

Pavel Lonc                 - člen

Pavol Bartek              - člen

Magdaléna Hríňová    - členka z radov občanov, ktorá nie je poslankyňou