Kultúrnošportová komisia

Zloženie

Alica Kostolná            - predseda

Mgr. Ján Daniš           -  člen

Bc. Mária Gašicová     - člen

Petra Afanasová         - členka z radov občanov, ktorá nie je poslankyňou

Dana Kianičková         - členka z radov občanov, ktorá nie je poslankyňou

Žaneta Síkelová          - členka z radov občanov, ktorá nie je poslankyňou