Stavebnofinančná komisia

Zloženie

Jozef Gašica               - predseda

Jozef Cigánik              - člen

Ján Kúdelka                - člen

Ján Kováč                  - člen z radov občanov, ktorý nie je poslancom