Obecné zastupiteľstvo

Členovia Obecného zastupiteľstva

 

Pavol Bartek

dát. nar. 11. 11. 1959

kuchár

ženatý, 1 dieťa

Jozef Cigánik

dát. nar. 18. 11. 1966

vodič z povolania

ženatý, 3 deti

 

 

Mgr. Ján Daniš

 

dát. nar. 06. 06. 1960

pedagogický pracovník

ženatý, 2 deti

 

 

Jozef Gašica

 

 

 

dát. nar. 13. 10. 1974

živnostník

slobodný

 

Bc. Mária Gašicová

 

dát. nar. 31. 10. 1951

dôchodkyňa

vdova, 2 deti

 

 

Alica Kostolná

dát. nar. 20. 04. 1972

zubná technička

vydatá, 2 deti

 

 

Ján Kúdelka

dát. nar. 14. 08. 1963

inštalatér

ženatý, 3 deti

Pavel Lonc

dát. nar. 20. 06. 1950

dôchodca

ženatý, 2 deti

 

 

Ing. Miroslav Turský

dát. nar. 14. 12. 1975

štátny zamestnanec

ženatý, 3 deti