Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva

23. 11. 2017

14. 12. 2017