2012

Schválený rozpočet na rok 2012:

Rozpočet na rok 2012.pdf (604,7 kB)

Schválená úprava rozpočtu na rok 2012 č. 1:

Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie rozpočtu ZŠ Turie na prenesené kompetencie o 1 000 eur.

Schválená úprava rozpočtu na rok 2012 č. 2:

Rozpočtové opatrenie č.2 2012.pdf (439,1 kB)