Starosta

Miroslav Chovanec, starosta obce od roku 1998

dátum narodenia: 28. 08. 1958
pôvodné povolanie: lesník
ženatý, 2 deti
záľuby: turistika, hra na gitare, poľovníctvo