Úradná tabuľa

ÚRADNÁ TABUĽA

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Turie na II. polrok 2018
Vyvesené dňa: 16. 06. 2018     Zvesené dňa: 01. 07. 2018
 
Zámer odpredaja obecného pozemku - Anna Loncová a spoluvlastníci
Zamer_Loncova.pdf (141203)
Vyvesené dňa: 15. 06. 2018     Zvesené dňa: 30. 06. 2018
 
Zámer odpredaja obecného pozemku - Margita Bolibruchová
Zamer_Bolibruchova.pdf (104730)
Vyvesené dňa: 15. 06. 2018     Zvesené dňa: 30. 06. 2018
 
Stavebné povolenie  - Turie - IBV ZÁHUMNIE, Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie - Michal Chupáň
SP_Chupan.pdf (969651)
Vyvesené dňa: 15. 06. 2018     Zvesené dňa: 30. 06. 2018
 
POH Žilinského kraja na roky 2016 - 2020 - vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu - Okr. úrad Žilina
Vyvesené dňa: 08. 06. 2018     Zvesené dňa: 23. 06. 2018
 
Rozhodnutie - Povolenie zmeny stavby pred dokončením - Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala - Ministerstvo dopravy a výstavby SR
C240_20180601_BALLOVA_11719_36941.pdf (741015)
Vyvesené dňa: 08. 06. 2018     Zvesené dňa: 23. 06. 2018
 
Územné rozhodnutie - Novostavba RD a prípojky inž. sietí - Ing. Vladimír Valaštiak, Ing. Michaela Valaštiaková
Vyvesené dňa: 08. 06. 2018     Zvesené dňa: 23. 06. 2018
 
Oznámenie o začatí územného konania  - 10958 - Turie - Pod potôčkami - Predĺženie NNK
SSD a.s.-10958-Turie-Pod potôčkami-Predĺženie NNK.pdf (431665)
Vyvesené dňa: 08. 06. 2018     Zvesené dňa: 23. 06. 2018
 
Verejná vyhláška - Poľovnícka spoločnosť VRCHY
Vyvesené dňa: 08. 06. 2018     Zvesené dňa: 23. 06. 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavebné povolenie - Daniel Hríň - Novostavba RD, prípojky inžinierskych sietí
Vyvesené dňa 08. 03. 2017  Zvesené dňa: 23. 03. 2017