Úradná tabuľa

ÚRADNÁ TABUĽA

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

2018_203.pdf (130068)Informacia.pdf (270269)Zverejnenie-počtu-obyvateľov-ku-dňu-vyhlásenia-volieb-do-orgánov-samosprávy-obcí.pdf (221952)Volby_poslanci.pdf (166043)

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Novostavba RD - Mgr. Simona Mišovičová
Vyvesené dňa: 15. 08. 2018     Zvesené dňa: 30. 08. 2018

 

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojenávania - Novostavba RD - Dominika Škrková, Tomáš Škrko
Vyvesené dňa: 15. 08. 2018     Zvesené dňa: 30. 08. 2018

 

"(zmena č. 7) Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové" - Ministerstvo životného prostredia SR
Vyvesené dňa: 06. 08. 2018     Zvesené dňa: 21. 08. 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavebné povolenie - Daniel Hríň - Novostavba RD, prípojky inžinierskych sietí
Vyvesené dňa 08. 03. 2017  Zvesené dňa: 23. 03. 2017