Užitočné telefónne čísla

UŽITOČNÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

Názov

Číslo telefónu

Webová adresa

Email

Integrovaný záchranný systém

112

 

 

Hasičská záchranná služba

150

 

 

Záchranná zdravotná služba

155

 

 

Polícia

158

 

 

Informácie o telefón. číslach

1181

 

 

Ohlasovňa porúch

- elektriny

- vody

 

- zemného plynu

- telefónnych staníc

 

0800159000

0417071729

0417003150

0850111727

12129

 

 

Materská škola Turie

0415989166

www.msturie.webnode.sk

materskaskolaturie@gmail.com

Obec Turie

0415989172

0415989313

www.turie.webnode.sk

info@obecturie.eu

Pošta Turie

0415989180

 

 

Rímskokatolícka cirkevná farnosť Višňové

0415972298

www.visnove.fara.sk

 

Základná škola Turie

 0415989192

https://zsturie.edupage.org

zsturie@zsturie.edu.sk

Zdravotné stredisko L.Lúčka

- MUDr. Ema Gašparová

- MUDr. Alena Kazatelová

- Lekáreň

 

0415688292

0415688130

0415688431