Základná organizácia chovateľov poštových holubov Turie

Organizácia bola založená v roku 1976. Zakladateľmi základnej organizácie sú p. Ľubomír Valíček, st., Vladimír Valíček, Ľubomír Štaffen, st., Ján Kramár, Ľubomír Chupáň a Ján Chupáň. Terajší predseda ZO Ľubomír Valíček, st.je taktiež predsedom zoskupenia chovateľov región sever, ktorý združuje asi 500 chovateľov zo Žiliny okolia, Bytče, Martina, Prievidze, Terchovej a Kysúc. Chov poštových holubov sa v našej obci teší veľkej obľube. Základná organizácia má 14 chovateľov. Chovatelia sa zúčastňujú za rok 19 pretekov starých holubov a 6 pretekov mladých holubov. Do 12 pretekov z Českej republiky nasadzuje ZO 540 holubov a do 7 pretekov z Nemecka nasadzuje 50 holubov. Preteky sa začínajú 1. májovou nedeľou a končia 1. augustovou nedeľou. Vyhodnocujú sa týždenne tak, že každý holub, ktorý sa zúčastní pretekov dostane podľa svojho umiestnenia určitý počet bodov. Body sa na konci sčítajú a holub s najväčším počtom vyhrá majstrovstvá Oblastného združenia. Úspešní chovatelia sa zúčastňujú aj rôznych výstav, niektoré oblastné sa konali aj v našej obci. Víťazi Národnej výstavy postupujú na olympiády, kde vystavujú chovatelia z celej Európy.
Najúspešnejším členom základnej organizácie vďaka dosiahnutiu 8. miesta na Olympiáde v Porte v roku 2005 je p. Ľubomír Valíček, st.
V sezóne r. 2009 v oblastnom združení Žilina, ktoré združuje 150 chovateľov získal v starých holuboch p. Ľubomír Valíček, st. 1. miesto a v mladých holuboch Ľubomír Štaffen, st. 3. miesto.
Z regionálnej výstavy v Rosine zo 17 holubov 5 postúpilo na celoštátnu výstavu Sovenska v Nitre.
 

Majstrovstvá sveta mladých holubov 2010

       Na majstrovstvách sveta mladých poštových holubov v r. 2010 na testovacej stanici Wilcza v Poľskej republike získal vynikajúce 13. miesto poštový holub nášho občana, pána Ľubomíra Štaffena, st. Obrázok Holub.PDF (1,2 MB)