Informácie o webovom sídle

 

Vitajte na stránke www.turie.webnode.sk, oficiálnej webovej stránke obce Turie. Toto webové sídlo vlastní a spravuje Obec Turie od 09. 03. 2010. Táto stránka je dopĺňaná v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa výnosu MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 312/2010 Z. z.

Správca vlastník obsahu:

Obec Turie
Turie 214, 013 12  Turie
IČO: 00 648 060
DIČ: 2020638950

 Mailové kontakty:

Všeobecné informácie: info@lobecturie.eu
 Pracovníci obecného úradu: Ivana Gierová: ivana.gierova@obecturie.eu,

                                              Dana Hríňová: dana.hrinova@obecturie.eu,

                                              Maria Škorová: maria.skorova@obecturie.eu.

 Technický prevádzkovateľ:

Datatrade s.r.o., Moyzesova 12, 953 01  Zlaté Moravce